Επιδοτήσεις – Προγράμματα

Επιδοτήσεις – Προγράμματα

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως Φάρος Συμβουλευτική

Pharos Invest logo

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Educational Objekte Trainer Erwachsenenbildung Englisch Lernen und Zertifizierungsstufe B2 / C2 Social Media Gutschein ανέργων – L.A.E.K Innovation und Betriebswirtschaft Tourismus Services Seminare Moderne Ausbildung mit Lehrmitteln und erfahrenen Mitarbeitern in den Bereichen Vertrieb Retail Security

Κοινωνική Ασφάλιση

Κοινωνική Ασφάλιση

Με υπηρεσίες Συμβουλευτικής Στρατηγικής εστιάζουμε στο Στρατηγικό Σχεδιασμό και τη Συμβουλευτική υποστήριξη. Μελέτη , σχεδιασμός και υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Μελέτες Σκοπίμότητας και Βιωσιμότητας Μελέτες Επιχειρηματικών Κινδύνων (Risk Assessment) Projekt untersucht Marketing-Beispiele Beratungsunterstützung Business Development umfassen –

Pharos Invest
9 Monatenvor

Erhöhen Sie das Budget des Aktions #Wiederaufnahme „Stärkung der Aufbau und Betrieb von neuen Tourismus KMU ... Sehen Sie mehr

11 Monatenvor

Erfolgreich abgeschlossen und das zweite Seminar für die Entstehung neuer Datenschutzbeauftragten (D.P.O) !

In Zusammenarbeit mit der Dekra ... Sehen Sie mehr

11 Monatenvor

Aktion #Wiederaufnahme - „Digital Schritt“ - informative grafische Darstellung der Aktion (Infografik)
subventioniert 50%, Investitionsvorhaben ... Sehen Sie mehr

1 Jahrvor

-| neues Seminar 18-22 Juni 2018 |-

Nach dem erfolgreichen Seminar 40 Stunden für Ausbildung und Zertifizierung von Spezialisten ... Sehen Sie mehr

1 Jahrvor

1 Jahrvor

erfolgreich das 5-Tage-Seminar organisiert 40 Stunden für Ausbildung und Zertifizierung von Spezialisten ... Sehen Sie mehr

1 Jahrvor

Erweiterung für den Tourismus-Programm, bis die 30/4

Verlängerung der Frist für die Einreichung der Klage #Wiederaufnahme „Stärkung der Aufbau und Betrieb Jugend ... Sehen Sie mehr

1 Jahrvor

1 Jahrvor

Die Aktion soll die extroversion der griechischen produzierenden Unternehmen durch ihre Beteiligung stärken ... Sehen Sie mehr

Neustart - ESPA 2014-2020 - Neue Aktion: „Wir versuchen, Outside“

1 Jahrvor

New ESPA Programm 2014-2020

Die neue Aktion #Wiederaufnahme „Kreative Wiederverwendung des kommunalen Eigentums“ adressiert an die Kommunen Erster Rang ... Sehen Sie mehr

1 Jahrvor

Stärkung der Aufbau und Betrieb von neuen Tourismus KMU ... Sehen Sie mehr

1 Jahrvor

den dritten Berichtszeitraumes für die Aktion ins Leben gerufen #Wiederaufnahme „Verstärkung selbst Hochschulabsolventen ... Sehen Sie mehr

1 Jahrvor

1 Jahrvor

2 Jahrevor

B-Zyklus : Stärkung der Selbständigkeit der Absolventen in Higher 3 Berichtsperioden

#Wiederaufnahme
die Benachrichtigung für die Verbesserung der Selbständigkeit von Absolventen der Hochschulbildung veröffentlicht (zweite ... Sehen Sie mehr

Συνεργασίες

Perifereia_Pierias
ellinogermaniko_epimelitirio
olympus_marathon
pieriki_anaptixiaki