Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως Φάρος Συμβουλευτική αναλαμβάνουμε πλήρως την εκπόνηση φακέλων σε κάθε πρόγραμμα (ΣΕΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020)

Προγράμματα Ανάπτυξης Περιγραφή Πρόσφατα
Regionalen operationellen Programme Strom
OAED Strom
NDP Strom
Führer, Führer + Strom
digitale Entwicklung Strom
Erasmus – Erasmus + Strom
Horizont 2020 Strom
Innovation Strom

issuu logo
-Πρόσφατη ανάρτηση στην πλατφόρμα εκδόσεων Issuu-


fb logo
-Πρόσφατη ανάρτηση στο Facebook-

Facebook-Beiträge

2 vor Wochen

Pharos Invest
Συνεχίζονται με επιτυχία τα επιδοτούμενα σεμινάρια, για ανέργους & εργαζομένους. Δεν ξεχνάμε ότι η γνώση είναι δύναμη... ... See MoreWeniger anzeigen
Auf der Facebook-

1 letzten Monat

Pharos Invest
Σε εξέλιξη τα σεμινάρια στην επιδοτούμενη κατάρτιση, στη Δια Βίου Μάθηση. Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα είναι η επικοινωνία, το μάρκετινγκ, η Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media), η Εξυπηρέτηση πελατών, η βέλτιστη λειτουργία των επιχειρήσεων & οργανισμών, οι εξαγωγές, η Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), η Καινοτομία & επιχειρηματικότητα, η διασφάλιση ποιότητας, κλπ. ... See MoreWeniger anzeigen
Auf der Facebook-