Επιδοτήσεις – Προγράμματα

Επιδοτήσεις – Προγράμματα

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως Φάρος Συμβουλευτική

Pharos Invest logo

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Учебные предметы Тренажеры для взрослых Образование Изучение английского и уровень сертификации B2 / C2 Social Media Ваучер ανέργων – L.A.E.K Инновация и управление бизнесом туристических услуг Семинаров Современного образования с учебными пособиями и опытным персоналом в розничных продажах безопасности

Κοινωνική Ασφάλιση

Κοινωνική Ασφάλιση

Με υπηρεσίες Συμβουλευτικής Στρατηγικής εστιάζουμε στο Στρατηγικό Σχεδιασμό και τη Συμβουλευτική υποστήριξη. Μελέτη , σχεδιασμός και υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Μελέτες Σκοπίμότητας και Βιωσιμότητας Μελέτες Επιχειρηματικών Κινδύνων (Risk Assessment) Проект Маркетинговые исследования Примеры включают консультативно поддержке развития бизнеса –

Pharos Invest
1 год назад

Увеличение бюджета действий #перезапуск «Укрепление создания и функционирования новых туристических МСП ... Узнать больше

1 год назад

Успешно завершен и второй семинар для появления новых сотрудников по вопросам защиты данных (D.P.O) !

В сотрудничестве с Dekra ... Узнать больше

1 год назад

действие #перезапуск - «Цифровой шаг» - информативный график действий (инфографики)
субсидируется 50%, инвестиционные проекты ... Узнать больше

1 год назад

-| новый семинар 18-22 июнь 2018 |-

После успешного семинара 40 часы для подготовки и аттестации специалистов ... Узнать больше

1 год назад

1 год назад

Организованный успешно 5-дневный семинар 40 часы для подготовки и аттестации специалистов ... Узнать больше

1 год назад

Расширение для программы туризма до тех пор, 30/4

Продление сроков представления действия #перезапуск «Укрепление создания и функционирования молодежи ... Узнать больше

1 год назад

1 год назад

Акция направлена ​​на укрепление экстраверсии греческих компаний-производителей через их участие ... Узнать больше

Перезагрузка - ESPA 2014-2020 - Новые действия: «Мы пытаемся Outside»

1 год назад

Новая программа ESPA 2014-2020

Новое действие #перезапуск «Креативный Повторное использование муниципальной собственности» на имя муниципалитеты первого ранга ... Узнать больше

1 год назад

Укрепление создания и функционирования новых туристических МСП ... Узнать больше

1 год назад

Запущен третий отчетный период для действия #перезапуск «третичные выпускников Укрепление самоуправления ... Узнать больше

1 год назад

2 много лет назад

2 много лет назад

B Cycle : Укрепление самозанятости выпускников в системе высшего 3 отчетные периоды

#перезапуск
Опубликовано уведомление для усиливающей самозанятости выпускников высшего образования (второй ... Узнать больше

Партнерство

Perifereia_Pierias
ellinogermaniko_epimelitirio
olympus_marathon
pieriki_anaptixiaki