Αναπτυξιακά Προγράμματα αποτελούν σημαντικό κομμάτι δραστηριότητας της εταιρίας μας με πολυετή ενασχόληση και επιτυχημενη υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υποστηρίζουμε μεταξύ άλλων : -Программы NSRF 2021-2027
-НДП
-Σχέδια ΔΥΠΑ - OAED
-Leader CCD
-региональные программы
-Научно-исследовательские программы, Технологии и инновации
Πλήρης υποστήριξη (λογιστική-συμβουλευτική-εκπαίδευση-λύσεων πληροφορικής)