Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

Προγράμματα Ημερομηνία
Επιχειρούμε Έξω 2018 Υποβολές απο 18.1.2018
Ίδρυση Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων 18.12.2017 ~ 28.3.2018
Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Β 8.6.2017 ~ 13.12.2017
Αναβάθμιση Υφιστάμενων Μ.Μ.Ε Β Β Εξάμηνο 2017