Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως Φάρος Συμβουλευτική αναλαμβάνουμε πλήρως την εκπόνηση φακέλων σε κάθε πρόγραμμα (ΣΕΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020)

Προγράμματα Ανάπτυξης Περιγραφή Πρόσφατα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Τρέχον
ΟΑΕΔ Τρέχον
Αναπτυξιακός Νόμος Τρέχον
Leader, Leader + Τρέχον
Ψηφιακή Ανάπτυξη Τρέχον
Erasmus – Erasmus + Τρέχον
Horizon 2020 Τρέχον
Καινοτομία Τρέχον

issuu logo
-Πρόσφατη ανάρτηση στην πλατφόρμα εκδόσεων Issuu-


fb logo
-Πρόσφατη ανάρτηση στο Facebook-
[custom-facebook-feed feed=2]